Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 501,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Reklamační řád
REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Je s vaším zbožím něco špatně? Zachovejte chladnou hlavu. Uvést věci do pořádku  bereme jako  pravidlo slušného podnikání.

Při výběru našeho zboží do eshopu se snažíme reklamacím předcházet. Je ale zákonité, že se ani nejlepší výrobci nebo osvědčený dopravce občasné chybě nevyhnou. Pojďme si projít všechny situace, abychom se  dobrali oboustranné spokojenosti v co nejkratším čase.

Přečtěte si postup a podmínky reklamace, abyste si ušetřili čas, nervy nebo nepříjemná překvapení. Pokud si s něčím nevíte rady , kontaktujete nás na  email      jewelry-fashion4you@seznam.cz, ochotně Vám poradíme.

 

Postup reklamace:

 1. Napište nám na jewelry-fashion4you@seznam.cz

2. Sdělíme vám postup reklamace a zašleme vám na email reklamační protokol, který doporučujeme vytisknout, vyplnit a podepsat.

3. reklamační protokol můžete stáhnout i zde : REKLAMAČNÍ PROTOKOL - formulář ke stažení

4. Pokud zboží zasíláte k nám, zabalte ho tak, aby cestou zpět nemohlo utrpět další škody. Těžko bychom potom posuzovali, co je a co není předmětem reklamace.

5. Po přijetí reklamace Vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Adresa pro zasílání reklamací:

ILONA ŘÍHOVÁ

(reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) 

P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922

( veškerou korespondenci je nutné zasílat pouze na tuto korespondenčí adresu)

 • Reklamované zboží doporučujeme zaslat pokud je to možné včetně veškerého příslušenství a dokumentace, a je vhodné nás před odesláním kontaktovat na email jewelry-fashion4you@seznam.cz 
 • Samotný originální obal zboží není dostatečné balení pro přepravu!  Nedostatečně zabalenou zásilku nepřevezmeme.
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku,  či jinak s úhradou při převzetí, jinak nebude zásilka převzata.

K reklamovanému zboží  přiložte:

· Kopii dokladu o koupi, fakturu či jiný doklad nebo koupi prokažte jiným způsobem

· doporučujeme přiložit i reklamační protokol - kde uvedete popis závady

Kdy a jak bude reklamace vyřízena:

·Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. Za vyřízení reklamace je považováno odeslání zboží zpět zákazníkovi, rozhodnutí o vrácení peněz za zboží nebo oznámení o zamítnutí reklamace.

·Reklamace může být vyřízena opravou, výměnou nebo vrácením peněz za zboží dle rozhodnutí prodávajícího v závislosti na povaze závady a dalších aspektech. Pokud není reklamace uznána, přesto jako vstřícný krok v některých případech nabízíme zdarma zákazníkovi totožné zboží, jež bylo předmětem neuznané reklamace. U takto poskytnutého zboží nelze požadovat navrácení kupní ceny, jelikož se jedná o dar z naší strany .

·Při reklamaci doporučujeme vyplnit Reklamační protokol, aby bylo možné tyto protokoly uschovat, pro případ dalších reklamací a výpočet lhůt navyšující se záruky o dny, které bylo zboží u nás. Případně Reklamační protokol slouží také k evidenci počtu reklamací v případech vrácení peněz

Lhůty

 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele (nepodnikatel) činí 24 měsíců.
 • Termín vyřízení reklamace je maximálně 30dní od jejího převzetí. 

   Pod reklamace spadá i vrácení zboží ve 14 denní lhůtě od zakoupení zboží na našem e-shopu

 • Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, jedná se o (14)kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet kalendářním dnem od  převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na korespondenční adresu:         
 •   ILONA ŘÍHOVÁ (reklamační oddělení OMNI CORP s.r.o.) P.O.BOX 13 , Lysá nad Labem 28922  viz. kontakty výše.
 • Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.  
 • Zásilky zaslané na adresu sídla společnosti nebudou převzaty. Pro zasílání zásilek a korespondence slouží pouze korespondenční adresa!!!!
 • V případě odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě od zakoupení zboží  se kupní smlouva od počátku ruší. 
 • Zboží doporučujeme prodávajícímu vrátit nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.  
 • Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak , než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu si můžeme připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům.
 • Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím  je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 •  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet vedený v ČR určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen prodávajícímu v co nejkratší době navrátit zboží zpět a prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí . 
 •  Je li se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o koupi, faktura či jiný doklad nebo prokázán nákup jiným způsobem a formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy viz. obchodní podmínky výše.
 • Formulář na odstoupení od kupní smlouvy můžete stáhnout  zde : ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - formulář ke stažení

Reklamace - poškození při přepravě

Co dělat pokud je obal, krabice nebo zboží poškozené: 

Při převzetí zásilky od přepravce mohou nastat dvě situace:

 • obal zásilky je vizuálně poškozený
 • obal zásilky je v pořádku, poškození zboží je patrné až po rozbalení

V případě, že zjistíte při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, měl by jste takovou zásilku buď rovnou odmítnout a doporučujeme nás o této skutečnosti informovat, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti (po převzetí, případně zaplacení), vyjmout z obalu a ověřit,vyzkoušet, zdali nedošlo k jeho poškození. O poškození svědčí sebemenší natržení obalu nebo promáčknutí přepravní krabice popřípadě odření obalu.Doporučujeme udělat kontrolu zboží okamžitě po převzetí zásilky.

Doporučujeme po převzetí zásilky převzaté zboží zkontrolovat. Pokud by byly zjištěny nějaké závady výrobku   poškození při přepravě  doporučujeme ihned zapsat tuto skutečnost přímo do přepravního listu řidiče hned u Vašeho podpisu a  kontaktovat prodejce na email   

Pakliže převezmete zásilku, jejíž obal nejeví žádné známky poškození a teprve až po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené,  kontaktujte nás  bez zbytečných průtahů . Doporučujeme, abyste si pořídili fotodokumentaci a kontaktovali nejdříve nás a potom přepravce s požadavkem o sepsání reklamačního protokolu. Pokud je to možné, doporučujeme ponechat si obal a výplně zásilky pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace. 

Pořízení fotografií - co fotit:

 • foto etikety - číslo zásilky (najdete na krabici tam, kde je příjemce a odesílatel)
 • foto původního přepravního obalu (tak, aby byl vidět celý – ideálně ze všech stran) + případné manipulační značky křehké/neklopit atd
 • foto poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
 • foto balení uvnitř zásilky - uložení a výplně
 • foto poškozeného zboží (detaily + celé)

Zboží se považuje za dodané doručením .
Podepsáním přepravního listu přepravní služby (bez výhrad) zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Pokud zákazník zjistí, že zboží je poškozené po rozbalení doporučujeme neprodleně kontaktovat nás a poté dopravce a požádat o sepsání reklamačního protokolu. 
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace - vadný výrobek
 
V případě, že se jedná o skrytou vadu materiálu nebo výrobní defekt, lze v takovém případě zboží reklamovat. Reklamovat nelze zboží opotřebované běžným užitím nebo používání nesprávným způsobem! Pro zahájení reklamace nejprve kontaktujte prodávajícího na email                          jewelry-fashion4you@seznam.cz
 
 
 
Reklamace může být neuznána oprávněnou: 
 
1)zboží bylo poškozeno přírodními živly
2)zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo nesprávnou údržbou. Výrobky, které byly používány či vlastní vinou poničeny nepřiměřeným zacházením nelze vracet. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání, ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
4)Pokud bude při kontrole zboží shledáno, že nahlášená závada se buď neprojevuje, nevztahuje se na ni záruka , či se vůbec o závadu nejedná, bude zboží  vráceno zpět .
 
 
.  
 Zákazník si hradí poštovné, při zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu. Zpáteční cestu hradí prodávající. Některé obrázky mohou být pouze ilustrativní, či se mírně může lišit barevné provedení. Pokud jde o originální balení výrobce nelze uplatnit na barvu reklamaci. 
 

V případě uznané reklamace máte nárok na úhradu nákladů na poštovné za zaslání zboží zpět k nám.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve  14 denní lhůtě od převzetí zásilky  – jelikož jde o Vaše svobodné rozhodnutí – nemáte nárok na náhradu poštovného za zaslání zboží zpět k nám.

 
Jsme e-shop pro celou rodinu a specializujeme se na prodej dětského zboží, hraček,dárkových předmětů,hodinek,nevšedních šperků , které nejsou v obchodech běžně k vidění a nemá je každý. Nabízíme stovky produktů za skvělé ceny .Naši nabídku budeme pro Vás i nadále rozšiřovat o poslední módní trendy a novinky.
Máte nějaký dotaz? Zeptejte se  e-mailem- jewelry-fashion4you@seznam.cz. Rádi Vám odpovíme. 
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz